Горския път

Пътят, който пресичал река Андуин и навлизал в Зеленогор Велики (по-късно наречен Мраколес). Пътят вървял направо, южно от планините на Мраколес, и излизал на брега на Тичащата река.