Господари на камъка

Име, използвано от елфите за джуджетата, което на техния език е гонхирими.