Господар на вятъра

Господарят на орлите от Средната земя по времето на Войната за пръстена. Той спасил Гандалф както от върха на Ортанк, така и от Зиракзигил, и заедно с брат си Ландровал отнесли Фродо и Сам от Мордор след унищожението на Единствения пръстен.