Господар на деветимата конници

Рядко използвана титла за могъщия Дух на пръстена, познат по-добре като Повелителя на назгулите или Краля-чародей на Ангмар.