Готмог (от Мордор)

Заместник на повелителя на назгулите в Битката на Пеленорските поля. Готмог поел командването над войските в Минас Моргул след посичането на своя господар.