Гримбеорн Стари

Син на Беорн, който станал велик владетел на своите земи по течението на река Андуин. Подобно на баща си, той можел да приема формата на мечка.