Гримболд Западнопределски

Боец от рохиримите, който участвал в Битките на бродовете на Исен. Бил убит в битката на Пеленорските поля пред Минас Тирит.