Гронд (таран)

Разрушителният таран, използван срещу великата порта на Минас Тирит в Битката на Пеленорските поля. Бил наречен в памет на Древния чук на Подземния свят и оръжие на Моргот — Гронд.