Гундолфо Болгер

Най-ранният член на фамилията Болгер, който бил роден през III 2731 г. (1131 г. по летоброенето на Графството). Гундолфо вероятно произхождал от Мръдниброд в Мостови полета. Той се оженил за Алфрида от Йейл и двамата имали трима синове: Гундахар, Рудолф и Гундахад. Гундолфо бил предшественик на господарите на Фуков край и на самия Фродо Торбинс.