Далечните ридове

Ридовете, отбелязващи западните граници на Графството, които се намирали на 120 мили западно от моста на река Брендивин. За тях не се знае почти нищо, с изключение на това, че градчето Зелени кът се намирало сред ридовете. Там живял Фастред от Зелени кът, който бил първият вардиян на западния предел — област, намираща се между Далечните ридове и Подкулино.