Далечния запад

Земите на запад отвъд Великото море. В далечния запад бил Аман — блаженото кралство на валарите, както и земите и градовете на елфите. След падението на Нуменор, Далечният запад станал недостижим за смъртните (освен няколко изключения) и можел да бъде достигнат само от елфите, поели по Правия път.