Дарителка на плодове

Название на Явана Кементари и буквално значение на нейното име.