Двете дървета на Валинор

Телперион и Лаурелин, Сребърното и Златното дърво, които осветявали земята на валарите в древни времена. Те били унищожени от Мелкор и Унголиант, но валарите превърнали техните последни плодове в Луната и Слънцето. Били направени от Явана и Ниена.