Двете кралства

Арнор и Гондор — кралствата близнаци основани преди началото на Третата епоха от Елендил и неговите синове Исилдур и Анарион. Кралствата и по-специално Южното кралство (Гондор) играели ключова роля в историята на тази епоха.