Деветимата конници

Още едно име за назгулите — робите на деветте пръстена на Саурон. Употребявало се в случаите, когато те яздели чисто черни коне. Друго име за тях е Черните конници.