Деветимата спътници

Така Елронд нарекъл Задругата на пръстена, по асоциация с деветимата Черни конници.