Деветте пръстена

Тези Всевластни пръстени, които Саурон използвал да поквари хората на негова служба. Тези, които взели деветте пръстена се превърнали в назгули.