Джуджета от Хазад-дум

Джуджетата от народа на Дурин, които копали и обработвали митрил дълги епохи в залите на Хазад-дум. Те били приятели с елфите от Ерегион през Втората епоха.