Динодас Брендифук

Фродо Торбинс имал четирима чичовци и три лели от фамилиите Брендифук и Торбинс. Един от тези чичовци по майчина линия бил Динодас Брендифук, най-малкият брат на Роримак от Бренди-палат. Динодас вероятно бил роден през III 2916 г., но за живота му не се знае нищо, с изключение на факта, че присъствал на Празненството на Билбо през III 3001 г.