Диор (наместник)

Прадядото на Диор — Хадор, бил последният наистина дълголетен от наместниците. Той управлявал Гондор сто и седемдесет години. Това означава, че неговият син Барахир и неговият внук Диор станали късно наместници и управлявали за кратко време. Диор бил последният наместник, който се наслаждавал на спокойно управление, докато неговият наследник Денетор щял да види края на Бдителния мир и началото на вековна война.

Диор се отличава като единствения записан управляващ наместник, който не оставил пряк наследник. В том XII на „История на Средната земя” е казано, че той нямал собствени деца и по тази причина бил наследен от сина на сестра си Риан. Изглежда това не е било включено в Приложенията към „Властелинът на пръстените”, където е казано, че наместническата власт над Гондор “…е наследствена като кралската, от баща на син или най-близък роднина” (Приложение А, Наместниците). Това правило за „най-близък роднина” изглежда е съставено специално за Диор.

Диор управлявал двадесет и три години като наместник и изглежда е бил наследен от своя племенник Денетор I.