Додерик Брендифук

Най-голям син на Середик Брендифук и Хилда Вържиколан. Додерик бил внук на Сарадас Брендифук и правнук на господаря Горбадок. Той имал брат и сестра, Илберик и Селандин, които било по-малки от него. На 12-годишна възраст той и семейството му присъствали на Празненството на Билбо.