Додинас Брендифук

Четвърто дете на Горбадок Брендифук. Додинас бил роден между III 2908 г. и III 2913 г. (1308 г. и 1313 г. по летоброенето на Графството). За живота му не се знае много. Чрез по-големия си брат Роримак той бил чичо на Мериадок Брендифук, а чрез по-малката си сестра Примула бил и чичо на Фродо Торбинс. За него не се споменава да е присъствал на Празненството на Билбо, което вероятно означава, че е починал преди това.