Домове на изцелението

Домовете, които се намирали в шестия пръстен на Минас Тирит. Те били обградени от полянки и дървета. Там лечителите на Гондор вършели своята работа.