Драконов шлем от Дор-ломин

Стоманен шлем-маска, гравиран със злато, чиито гребен изобразявал главата на дракона Глаурунг. Първоначално бил направен за Азагал от Белегост, който го подарил на Маедрос, а той, от своя страна, го предал на своя братовчед Фингон.

Когато Фингон направил Хадор владетел на Дор-ломин, той му дал шлема, който единствено можел да се носи от Хадор и сина му Галдор. Друг човек, който бил достатъчно силен да носи шлема, бил внукът на Галдор — Турин. Той често излизал в битка с Драконовия шлем, а едно от прозвищата му дори било Гортол или „Страховития шлем”. Шлемът се споменава за последно в Тумхаладската битка, където бил носен от Турин. Възможно е после да го е отнесъл в Бретилския лес, а може би е убил самия Глаурунг с него.