Древните хора

Когато Елендил и синовете му дошли в Средната земя в края на Втората епоха, те запазили у себе си знанието и силата на нуменорския народ. Те изградили големи градове, крепости и кули. Техните знания обаче били забравени от следващите поколения, които само могли да се възхищават на паметниците, които оставили след себе си.