Дълбоки елфи

Подир тях начело с Финве поели нолдорите, наречени тъй заради своята мъдрост. Те са Дълбоките елфи, приятели на Ауле; слави се в песни тяхното име…
— Куента Силмарилион 3, За идването на елфите и плена на Мелкор


Рядко използвано название за нолдорите — тези елфи, които последвали Финве към Валинор. Те били наречени „дълбоки” заради своята мъдрост — нолдорите били считани за най-висши сред елдарите, а Ауле ги научил на много неща в Аман.