Дългия мир

След Дагор Аглареб, голямото поражение на Моргот в началото на Първата епоха, нолдорите обсадили Ангбанд, но от време на време тварите на Моргот успявали да достигнат Белерианд. При един такъв случай, близо два века след началото на обсадата, драконът Глаурунг излязъл от крепостта и опустошил Ард-гален докато Фингон не успял да го отблъсне обратно при господаря му.

След това, за дълги години Моргот не предприел нищо, и затова този период бил наречен Дългия мир. По това време пристигнали първите хора в Белерианд, съюзили се с елфите, и двата народа живеели необезпокоявани от тварите на Моргот.

През това време, в дълбините на Ангбанд, Моргот укрепвал войските си докато не бил готов да нападне елфите и техните съюзници, едаините. Така свършил Дългия мир, сто деветдесет и пет години след началото му, когато реки от огън изригнали от северните планини. Глаурунг повел войските на Моргот, последван от балрози и пълчища орки, и така започнала Дагор Браголах. След сражението Белерианд повече не видял мир до унищожението сив края на Първата епоха.