Дългоблик

Една от двете реки, които се срещали в северните части на Средната земя и образували Великата река Андуин. Другата река била Сивоструй.