Дългото езеро

Езерото, което се намирало на север от Еребор и Дейл. Там лежал Езерния град, чиито жители често търгували с елфите и хората от други части на Средната земя.