Еарендил Мореплавателя

Морякът, който прекосява Великото море в края на Първата епоха. Дълго време търси път към Аман, за да помоли валарите за помощ срещу Моргот, но пътят остава скрит. След като синовете на Феанор нападат изгнаниците от Гондолин в търсене на силмарила, неговата съпруга Елвинг успява да избяга и достига до него в морето, преобразена от Улмо в бяла морска птица, която носи силмарила на гърдите си.

Благодарение на силата на камъка Еарендил най-сетне успява да намери пътя към Неумиращите земи, където се изправя пред валарите и моли за помощ във войната срещу Моргот. Валарите изслушват молбата му и изпращат голяма войска, която побеждава Мрачния владетел и освобождава Средната земя.

Бащата на Еарендил е човек, а майка му е елф. На него и на съпругата му Елвинг, както и на синовете им е даден избор към кой род да се причислят. Елвинг избира елфите, а Еарендил се присъединява към избора й. От този момент нататък той плува в небесата със силмарила на челото си, който блести със светлината на Зорницата и Вечерницата.