Единствения

Прозвище на Еру Илуватар и буквално значение на думата „еру”. Илуватар създал Арда чрез Музиката на айнурите.