Ейленаер

Хълм в Друаданския лес, по-късно наречен Гробницата на Елендил. Впоследствие в Гондор хълмът останал известен с елфическото си название Амон Анвар. След идването на рохиримите в Рохан, те го нарекли на собствения си език Халифириен.