Елдалонде

Пристан на западните брегове на Нуменор, при устието на р. Нундуине. Бил построен между залива Елдана и областта Нисималдар.