Елемире (звезда)

Един от последните светилници на Варда, които били създадени да посрещнат елфите от Арда при тяхното събуждане. В Куента Силмарилион е описан като звезда, но е най-вероятно да е бил една от планетите. Според бележките на Толкин, Елемире може да бъде планетата Меркурий.