Елендур (син на Исилдур)

Най-големият син на Исилдур, който загинал заедно с баща си при Перуникови поля.