Елфически ковачи

Общо название за елфическите ковачи, макар че почти винаги се използва за мирдаините — ковачите от Ерегион, водени от Келебримбор, които взели участие в направата на Всевластните пръстени.