Елфи от Валинор

Ваниярите, нолдорите и онези телери, които дошли в Аман с Ороме, и които живеели заедно с валарите във Валинор.