Елфи от Гондолин

Когато Тургон, син на Финголфин, пристигнал за пръв път в Средната земя, той и хората му се установили в северозападната област, наречена Невраст. Там вече живели синдари, които приели Тургон за техен владетел. Скоро след пристигането им, Тургон открил долината Тумладен, скрита сред Опасващите планини, източно от Невраст, и започнал да гради Гондолин там. Нолдорите и синдарите от Невраст изоставили земите си и се преселили в новопостроения град.

Малкото сведения, с които разполагаме, показват, че елфите в Гондолин живеели в донякъде класово общество. Владетелите на града изглежда са били предимно нолдори и в обкръжението на краля се говорело на древния висшеелфически език. В града се говорело предимно на сивоелфически, подобно на останалите елфи от Белерианд.

Тайното местоположение на града било съществено за оцеляването му и това оказало влияние върху всички закони на Гондолин. Малцина някога напуснали или дошли в града отвън, с изключение на няколко случая. Аредел, сестрата на Тургон, отишла в Белерианд и се върнала със сина си Маеглин. Братята Хурин и Хуор също влезли в града, пренесени от орлите, и останали в града една година преди да се завърнат в домовете си.

В цялата история на града, елфите от Гондолин се отправили на война само веднъж, когато Тургон повел войската си и се присъединил към останалите елфически владетели в битката, станала известна с името Нирнает Арноедиад. В нея победител бил Моргот, а Тургон и хората му избягали в долините на Сирион и се завърнали незабелязано в Укрития град.

След Битката на неизброимите сълзи, всяка надежда изглеждала загубена за елфите и техните съюзници. В отчаяние, Тургон избрал неколцина елфи от Гондолин, за да отплават на Запад в търсене на прошка от валарите. Нито един от тях не оцелял, освен Воронве, който на бреговете на Невраст се натъкнал на Туор. Туор носел съобщение от валара Улмо и Воронве се съгласил да го заведе в Гондолин.

Съобщението на Улмо гласяло, че Гондолин ще бъде разрушен и елфите трябва да го напуснат преди нападението на Моргот. Тургон отказал, но позволил на Туор да остане в Укрития град. Там Туор се оженил за дъщерята на Тургон Идрил и на двамата им се родил син — Еарендил. Седем години по-късно, предсказанието на Улмо се сбъднало — Гондолин бил открит от Моргот и превзет. Голяма част от елфите от Гондолин загинали, в т.ч. кралят Тургон. Идрил и Туор извели мнозина по таен път и избягали през Опасващите планини.