Елфи от заливите

Синдари, които живеели във Фалас в западен Белерианд, на бреговете на Белегаер. Кирдан Корабостроителя бил техен владетел, а големите им градове били Бритомбар и Егларест.

Елфите от заливите били в приятелски взаимоотношения с всички елфи от Белерианд и особено с народа на Нарготронд. Бидейки най-далеч от силите на Моргот в Ангбанд, другите елфически владетели често изпращали децата си при елфите от заливите, за да бъдат в безопасност.

След Нирнает Арноедиад, Бритомбар и Егларест били обсадени и превзети от войските на Моргот, а повечето елфи били убити или пленени. Някои от тях, в т.ч. Кирдан и Ереинион Гил-галад, който по това се бил приютил при елфите от заливите, отплавали към о-в Балар.

В началото на Втората епоха, Кирдан отплавал на изток и основал Сивите заливи в Луун, придружен от оцелелите елфи от заливите.