Еохере

Еохере било името, използвано от хората на еотеода за пълния сбор на въоръжените им конници. Когато Еорл се дошъл от север в помощ на Гондор, той предвождал еохере от близо седем хиляди конници, както и няколкостотин стрелци на коне. Наследниците на Еотеода били рохиримите и те продължили да използват това название. По времето на Теоден, близо пет века след похода на Еорл, пълният еохере на Рохан се равнявал на сто еореда или общо дванадесет хиляди бойци.

Думата еохере идва от староанглийски и означава (приблизително) „конница”. Преведена на елфически, тя дала името на рохиримите, с която били известни роханците. В българския превод думата е дадена като „еохер”.