Еред Горгорот

Планинската верига, намираща се южно от Дортонион, отделяйки областта от Белерианд. Планините били обитавани от потомството на Унголиант.