Еред Енгрин

Верига върхове, издигнати от Мелкор за защита на древната си крепост Утумно в далечния север. Ангбанд се намирал в югозападните части на планините.