Еред Линдон

Планинската верига, която отделяла елфически земи на Линдон от Ериадор. По-често била наричана Еред Луин или Сините планини.