Еред Ломин

Сивата планинска верига, простираща се от север на юг между земите на Хитлум и Великото море. Тя била пресечена от тесния морски залив Дренгист — проток, през който Феанор и последвалите го нолдори се завърнали в Средната земя. На юг от Дор-ломин Еред Ломин се срещала с Еред Ветрин и така разделяла Хитлум от Белерианд на юг.

Името Еред Ломин означава „ехтящи планини”, но произходът на името не е ясен. Според някои източници, то се отнася до ехото от мощния вик на Моргот при завръщането му в Средната земя с Унголиант, преди самото завръщане на Феанор. Според други, то се отнася до факта, че ехото в тези планини било голямо. Какъвто и да е произходът му обаче, името несъмнено е свързано с това на Дор-ломин — страната, лежаща на югоизток от тези планини.