Еред Митрин

Сивите планини — северната планинска верига, простираща се на изток от Гундабад.