Еред Нимраис

Елфическо название, чийто буквален превод е „Планини на Белите рогове”, за планинската верига, позната повече като Белите планини, лежаща между Рохан и Гондор.