Ерелонт

Един от тримата моряци, които придружили Еарендил Мореплавателя и Елвинг до Аман. Другите двама били Аерандир и Фалатар.