Ерестор

Главният съветник в дома на Елронд по време на Войната за пръстена, който взел участие в Съвета на Елронд. Той не одобрявал идеята за унищожаването на пръстена и предпочитал той да бъде пазен от Саурон с помощта на Том Бомбадил, например.