Ерлинг Зеленоръки

Едно от петте деца на Холман Зеленоръкия от Хобитово. По-голямата сестра на Ерлинг, Роуан, се омъжила за Хоб Майтапски от Теснопол, който бил прадядо на Сам Майтапер.