Ернил-и-Ферианат

„Принц на полуръстовете” — звание, дадено на Перегрин Тук, от хората в Минас Тирит.